Mat kroppen

I magtarmkanalen bryts maten ned till mindre beståndsdelar, som tas upp i blodet och fördelas ut i organismen.